Ireland Tax Helpers

Posiadamy niezbędną wiedzę i kilkuletnie doświadczenie w Irlandii prowadzeniu podobnych spraw oraz grono zadowolonych klientów. Nie obiecujemy że zawsze będzie łatwo i super szybko (chociaż tak jest w 90% przypadków gdzie podejmujemy się pomóc). Nie wiemy absolutnie wszystkiego ale wiemy gdzie można to szybko i wiarygodnie sprawdzić. Jeśli podejmujemy się zadania to doprowadzamy to do końca lub zwracamy pieniądze.

Jak działamy?
Podstawą sukcesu w przypadku złożonych problemów jest prawidłowa decyzja, która może być podjęta jedynie po wnikliwej analizie dokumentacji. Taka analiza nie jest możliwa do wykonania przez telefon (dlatego nie udzielamy porad telefonicznych). Jeśli masz problem napisz do nas na adres tax @ eireshop.ie , opisując wszystkie detale oraz załączając (jeśli to możliwe) zeskanowane kopie dokumentów, które dotyczą sprawy. Obiecujemy odezwać się w ciągu 1-2 dni roboczych i przedstawimy wstępną ocenę sytuacji, szacunkowe szanse powodzenia oraz koszt usługi.


Experience

Zwrot podatku

2019

Osoba fizyczna nie prowadząca zarejestrowanej działalności gospodarczej ani nie osiągająca dochodów innych niż z wykonywanej pracy nie ma obowiązku rozliczania się w Irlandii. Jednakże, biorąc pod uwagę fakt, że zwrot należnego podatku można otrzymać jedynie za 4 lata wstecz, wskazana jest minimum raz na 4 lata analiza, czy wszystkie należne ulgi zostały wykorzystane i czy należy się zwrot podatku.

March 2013 - Present

Czy i ile zwrotu dostanę?

2015

Na to pytanie nie ma jednoznacznej odpowiedzi – zależy to od analizy indywidualnej sytuacji. Niektórzy z naszych klientów otrzymali zwrot w wysokości kilku tysięcy EUR, inni kilkaset zaś niektórym nie przysługiwał żaden. Czy i ile zwrotu się należy zależy od faktu, czy wykorzystane zostały wszystkie przysługujące ulgi , czy od czasu ostatniej aktualizacji informacji w revenue nastąpiły zmiany mające wpływ na sytuację podatkową, czy w przeszłości otrzymano jakikolwiek zwrot podatku. Zwrot może się należeć w przypadku zakupu pierwszego domu w Irlandii. Wbrew obiegowemu przekonaniu kwota potrąconego podatku nie będzie automatycznie zwrócona po przesłaniu P60 do revenue. Zwrot podatku również nie należy się, gdy kwota potrąconego podatku jest równa 0.

December 2011 - March 2013

Jakie dokumenty i informacje są potrzebne?

Shout!

W celu ustalenia czy należy się zwrot podatku i jakiej w przybliżeniu wysokości potrzebne są następujące dokumenty i informacje: - P60 za ostatnie 4 zakończone lata (np. w 2019 roku dotyczy to 2015 – 2018) - P45 (jeśli w którymkolwiek roku osoba nie pracowała w dniu 31 grudnia) - ostatni tax credit certificate - P21 balancing statement (jeśli był otrzymany) - informacja czy w przeszłości były otrzymane jakiekolwiek zwroty z revenue i w jakiej wysokości - informacja o okresach bezrobocia, chorobowego lub macierzyńskiego w jakimkolwiek okresie w ciągu ostatnich 4 lat i czy były pobierane jakieś świadczenia socjalne i jaka była sumaryczna kwota każdego z pobieranych świadczeń - informacja o posiadaniu karty medycznej (i w jakim okresie) - informacja o wynajmie domu/ mieszkania ( dotyczy wyłącznie jeśli legalny wynajem rozpoczął sięprzed grudniem 2010) - daty, adresy, dane landlorda lub agencji (nazwisko / nazwa, adres, numer PPS), wysokość czynszu, ile osób zamieszkiwało w domu - informacja o poniesionych udokumentowanych ( rachunki imienne) kosztach medycznych (w okresach nie posiadania karty medycznej) - wizyty u lekarzy, w szpitalu, badania, recepty, nierutynowe zabiegi dentystyczne - informacja o stanie cywilnym – jeśli żonaty/ mężatka – data małżeństwa, informacja o zatrudnieniu współmałżonka w ciągu ostatnich 4 lat, okresach bezrobocia, chorobowego, macierzyńskiego (i pobieranych świadczeniach socjalnych) oraz posiadanym potomstwie - wykonywany zawód; jeśli wymagane są ubrania robocze informacja czy dostarcza je pracodawca - dla właścicieli domów/mieszkań - inforrmacja o poniesionych udokumentowanych ( faktury VAT) kosztach remontu pomiędzy 01/01/2014 a 31/12/2018

July 2010 - December 2011

Intern

Media

Lorum ipsum.

September 2008 - June 2010

Ile to kosztuje?

10%

of your return
Jeśli zwrot nie należy się analiza jest bezpłatna. Jeśli należy się zwrot – 10%.

10%

belive me

Ile będę czekać?

Jeśli zwrot się należy zazwyczaj jest otrzymywany w formie czeku lub zwrotu an rachunek bankowy w terminie do 6 tygodni od wysłania dokumentów do revenue.

GPA: 3.56

August 2019

Payment

paypal
Workflow
 • Mobile-First, Responsive Design
 • Cross Browser Testing & Debugging
 • Cross Functional Teams
 • Agile Development & Scrum

Contact

What we need ..

some info from you.


Awards & Certifications

 • Google Analytics Certified Developer
 • Mobile Web Specialist - Google Certification
 • 1st Place - University of Colorado Boulder - Emerging Tech Competition 2009
 • 1st Place - University of Colorado Boulder - Adobe Creative Jam 2008 (UI Design Category)
 • 2nd Place - University of Colorado Boulder - Emerging Tech Competition 2008
 • 1st Place - James Buchanan High School - Hackathon 2006
 • 3rd Place - James Buchanan High School - Hackathon 2005